دوره های آموزشی حضوری

Image result for ‫اطلاعیه‬‎

آزمون آزمایشی oet برای اولین بر در طی سه روز متولی به همراه پذیرایی و گواهی و کارنامه پایان دوره به زودی در هتل عباسی اصفهان برگزار میشود (منتظر زمان و تاریخ باشید) (جهت حضور در این آزمون میتوانید با شمارههای موجود در صفحهٔ تماس با ما،تماس بگیرید و ضمنا به ۳ نفر که نمره بهتری کسب کنند جوائز نفیسی به همراه گواهی معتبر از طرف مرکز اهدا میشود)

دوره ها و کلاسهای آموزشی OET در ایران

OET training course in Iran

- دوره حضوری OET در ایران:

Direct presence OET training course in Iran

دوره های OET در ایران از سال ها پیش به صورت غیر رسمی برگزار شده است نکته قابل توجه راجع به این است که اولا دوره های قبلی به صورت تخصصی و ثانیا بر اساس سطح دانش زبان زبان آموز دسته بندی نشده بود، بدین می بالیم و مفتخریم که دوره های برنامه ریزی شده ای را از سه سال پیش تا کنون ارائه داده ایم که اولا رشته تحصیلی زبان آموز اولویت بخش و تعیین کننده نحوه برگزاری ابن دوره های OET است و ثاتیا آزمون آزمایشی و تعیین سطح قبل از شروع دوره های OET میزان فشردگی ، تعداد جلسات و همچنین برنامه ریزی آنان را مبین می سازد.

All OET courses which was performed in iran by others, were un official because firstly the speciality of candidate was not taen into the account and secondly classes werenot classsified based on student' level of english knoledge. We are proud to inform you that our offered schedualed coursed since three years ago are managed based on three indexes, firstly their academic course of medicine , secondly sample OET test or placement test which is mandatory to be performed by candidate then all these will direct us about number of classes and course duration individualy

دوره های حضوری OET در ایران در قالب کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی در شهرهای مختلف میهن عزیزمان ایران برگزار میگردد و زبان آموز پس از پایان هر دوره ، مدرکی مشابه مدرک OETکه به اختصار OEST نامیده میشود، را دریافت می کند. (گواهی OEST همان گواهی پایان دوره آموزشی OET در ایران است)

direct and presence OET classes in Iran will be available in private and semi private formats in diffrent cities of our country , and the candidate after completing any of these course will recieve a certificate names as OEST,OEST is nothing except a course completion certificate

شرکت در آزمون تعیین سطح قبل از تشکیل دوره ها چه به صورت آموزش حضوری OET و چه به صورت online یا غیر حضوری OET ,اجباری می باشد و میسر شدن این مهم موجب پیشرفت و ایجاد تمرکز وسیع تر در نحوه آموزش OET و همچنین شرکت در آزمون OET با تسلط و مهارت کامل است. تدریس OET به صورت حضوری توسط مدرس رسمی OET دکتر سلمان نصر در قالب آموزش OET در اصفهان، آموزش OET درشیراز و آموزش OET درتهران صورت می گیرد.

attending placement test before initiatin any of our classes either direct and presence or on-line is mandatory , doing the same can create more and better concentration in the method of teaching and even make the student to perform better while attending the main OET test. Training OET either direct or on-line will be done by Dr.Salman Nasr in diffrent cities of Iran

زبان آموزان برحسب نمره کسب کرده در آزمون تعیین سطح OET و یا یکی از آزمون های آزمایشی پس از تجزیه و تحلیل گزارش دقیقی از میزان کلاس های OET مورد نیاز دریافت کرده و همچنین زمان بندی دوره های آموزشی OET در ایران براساس زمان های آزاد دانشجو و مدرس OET ایران (دکتر سلمان نصر) انجام می گیرد. کلاس های حضوری در محیطی کاملا دیجیتال و تجهیز شده بافناوری های لازم آموزش چهار مهرت اصلی زبان انگلیسی برگزار می شود.

The candidate will recieve the detail and timetable of his/her classes after completion and analysing of placement test . this is to inform you that schedualing and timetabling will be done based on free timing of student as well as teacher(Dr.Salman Nasr). Direct classes will be taken in a full digital enviroment equipted with reuiered technologies for teaching all four skills of english language

1- دیجیتال بورد

Digital Board

2- R/L Recording & Listening Simultaneously(ضبط و پخش همزمان)

3- (Archiving) آرشیوینگ

4- SPH Self playing Headsets

تعداد ساعات مورد نیاز برای هر زبان آموز از 30 ساعت (سطح زبان پیشرفته) و 75 ساعت (سطح زبان پایه) متغیر است.

average timing requieres for a student with advance level of english is thirty hrs and may reach to seventy-five with the one with basic english level

افتخار ما این است که بیشتر از 80 درصد از دانش آموزان شرکت کرده در این دوره ها فقط و فقط با یکبار شرکت در آزمون OETحداقل نمره Bرا دریافت کرده و روانه کشور استرالیا شده اند.

We realy proud of ourselves by have more than eighty percent who cleared OET test by single seat and obtaining minimum B and directed to the land of Australia

2- دوره های آنلاینOET در ایران :

2-On-line training courses in Iran

همانطور که پیشاپیش ذکر شد دوره های OET در ایران به صورت غیر رسمی برگزار شده است. ولی نکته قابل توجه این است که اولا تخصصی بودن این دوره ها مورد توجه قرار نگرفته است و ثانیا برگزاری کلاس OET به صورت غیر حضوری یا همان online با استانداردهای جهانی تطبیق نداشته است.

As mentioned before OET training courses in Iran used to be done un-officially and also no attention was made to student's speciality and and also On-line clases couldnot meed the world standard for on-line teaching

به این میبالیم و مفتخریم که برای اولین بار دوره های آموزشی OET را به صورت آنلاین (online) با بهره گیری از فناوری دیجیتال بورد و همچنین تکنولوژی ITپایه ریزی کرده و به صورت کاملا کامپیوتربیس(computer Base) به اجرا درآوردهایم.

We are proud of this point that on-line training course with use of digital board technology and alsoIT technologies was organised with compute base impression

تعداد ساعات مورد نیاز کاملا مشابه دوره های حضوری بوده و کلیه پروژه آموزشی با بهره گیری از نرم افزارهای Skype و همچنین Team viewer انجام می گردد. تعداد ساعات مورد نیاز برای دوره های آنلاین OET از30 ساعت (سطح زبان پیشرفته) تا 75 ساعت (سطح زبان پایه) طبقه بندی می شود.

The number of hours requires is exactly similat to direct one and all educational projeccts with the help of SKYPE and TEAMVIEWER software are performed . average timing requieres for a student with advance level of english is thirty hrs and may reach to seventy-five with the one with basic english level

کلیه نمونه سوالات و همچنین برنامه تدریس 24 ساعت قبل از تشکیل هر جلسه در اختیار زبان آموز قرار خواهد گرفت و این مهم با ارائه یک عدد کارت ثبت نام دوره های آنلاین که شامل نام کاربری و رمز عبور می باشد محقق می گردد. کاربر با استفاده از این سایت و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به صورت متداوم تا پایان دوره آموزشی OET نمونه سوالات ، کتاب ها و جزوات مورد نیاز را به صورت روزانه در قالب update (به روز رسانی) دریافت می کند.

all question samples and time table for the twenty-four hrs before initiation of class will be accessable for the student and this will be done by having a card contains user name and password , by having this card the student will be able to have access to all details requier for his/her class by having daily update

3- تورهای آموزشی OET در ایران :

3-OET Training Travel Tour in Iran

همانطور که پیشاپیش ذکر شد دوره های آموزشیOET و همچنین امتحان OET (آزمون آزمایشی) در قالب آزمون آزمایشی OET در اصفهان ، شیراز و تهران برگزار می گردد. نکته قابل توجه این است که علاوه بر دوره های مذکور دوره OET به صورت تور آموزشی با همکاری سازمان جهانگردی ایران ( دفتر ملی سفر کارت) به مدت یکسال است که اجرایی شده است و بازده مورد قبولی را ارائه کرده است.

As it was mentioned before OET sample test will be performed in diffrent cities of Iran and also on-line all over midle-east similar to the same students can use tour packages to come to our center and attend compact clases by having hotel-flight booking in advance

جزئیات تور آموزشی OET:

Details of OET training tour

تورهای آموزشی در قالب سه هفته و هر هفته دو روز و هر روز 8 ساعت (4 ساعت صبح و 4 ساعت بعد از ظهر) به صورت فشرده برگزار می گردد.

زبان آموز بعد از ثبت نام این دوره بسته ای را دریافت خواهد کرد که شامل:

Training tour will organise in three weeks and each week two days with eight hrs per day which is devided by four hrs in the morning and four hrs in the evening

Candidate will recieve a package after registration which includes:

1- بلیط رفت و برگشت (از شهر محل سکونت دانشجو به اصفهان و بالعکس)

1-return ticket from student,s residence to Isfahan city of Iran and reverse

2- ووچر (voucher) اقامت در هتل جهانگردی اصفهان به مدت 6 روز و 5 شب به همراه پذیرایی وترانسفر (به محل تشکیل کلاس)

Hotel voucher for six days and five nights-food included

نکته برجسته که تورهای آموزشی را از بقیه دوره های آموزشی OET در ایران متمایز می کند اولا فشرده بودن تدریس OET و ثانیا کوتاه بودن و سهولت داشتن دوره OET است.

The prominant points of training tour are on the one hand performance of compact classes and on the other hand saving time and easing the OET course

کلیدها:

آزمون OET آزمون OET آزمون OET آزمون OET آزمون OET

OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران

OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران

زبان OET زبان OET زبان OET زبان OET زبان OET

OET Iran OET Iran OET Iran OET Iran OET Iran

OET IranOET IranOET IranOET Iran OET IranOET Iran

OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران

OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران

دوره های OET در ایران دوره های OET در ایران دوره های OET در ایران

کلاس های آمادگی OET در ایران کلاس های آمادگی OET در ایران

کلاس های آمادگی OET در تهران کلاس های آمادگی OET در تهران


آدرس مطب :
تلفن : -
صفحه اصلیویژگی های آزموندوره های آموزشی حضوریدوره های آموزشی آنلاینبسته های خودآموزتورهای فشرده آموزشیآزمون آزمایشیارزیابی مدارک تحصیلیگواهی نامه های دریافتیمقالات و قلم مدیرخدمات آموزشی ماتماس با ما