بسته های خودآموز

بسته آموزشی OET ، کتاب آموزشی OET :

OET Learning packages

چرا این بسته را خریداری کنیم؟

?why to purchase this package

پس از استفاده از این بسته شما میتواند به آسانی سطح تخصصیOETخود را افزایش داده و همچنین توانایی مشارکت در کلیه سمینار ها و کنفرانس ها و کنگره های وابسته به رشته تخصصی خود را دارا خواهید بود.

after studying by use of this pack you will be able to make out that your OET level increased and simultaneously you can increase your capacity to attend seminars and conferences held in English

این بسته ها همانند کتاب های آموزش زبان انگلیسیIELTSدر چهار مهارت شنیدن (listening)، خواندن(reading)، نوشتن (writing) و صحبت کردن (speaking) ارائه می شود.

This books similar to IELTS one are designed for all four skills of Listening-Reading-Writing-Speaking

ارزشیابی هرمهارت بر مبنای نمراتA,B,C,D,Eانجام می گیرد و نمره ی دریافتی در هر مهارت برای دوسال معتبر است. براساس اطلاعات موجود در اغلب مراکز دانشگاهی و حرفه ای استرالیا، نمرهB، حداقل نمره ی ارزیابیOETبرای گروه پزشکی و پیراپزشکی است . همچنین مراکزی در برخی مناطق کشوراسترالیا وجو د دارند که برای بعضی رشته های گروه پزشکی نمرهCرا نیزمی پذیرند.

evaluation of each skill will be done based on A,B,C,D marks, scored marks by each candidate will be valid for two years, most of academic and professional centers in Australia accept minimum B buy few centers also can work with C as well

جهت آشنایی با این بسته ، می توانید از طریق لینک های موجود در سمت چپ سایت دمو بسته آموزشی و همچنین فایل تصویری مربوط به نحوه آموزش و استفاده این بسته را دانلود نمایید.

جهت سفار بسته بر روی لینک روبرو کلیک کنید. سفارش بسته آموزشی


آدرس مطب :
تلفن : -
صفحه اصلیویژگی های آزموندوره های آموزشی حضوریدوره های آموزشی آنلاینبسته های خودآموزتورهای فشرده آموزشیآزمون آزمایشیارزیابی مدارک تحصیلیگواهی نامه های دریافتیمقالات و قلم مدیرخدمات آموزشی ماتماس با ما