ویژگی های آزمون

OET چیست ؟

آزمون انگلیسی تخصصی ویژه پزشکان و پیرا پزشکان یا همان (Occupational English Test (OET

The English test specialized for medical practitioner or those who practice in similar fields

یکی از ویژگی های آزمون OET تخصصی بودن آزمون در حوزه حرفه ای و مهارتی داوطلبین میباشد. یعنی آزمون گروه دندانپزشکان با آزمون گروه پرستاران متفاوت و مختص دانش همان حوزه هاست بنابراین مدرسین این دوره ها خود باید به دانش علمی و تخصصی مورد نیاز این آزمونها آشنائی داشته باشند.به بیان دیگر مدرسین در این حوزه باید علاوه بر تسلط کافی در زبان تخصصی با مناسبات و مقررات سازمانی بهداشتی استاندارد در این حوزه ها آشنایی داشته باشند. مرکز آموزش OET به یمن وجود استاد Native انگلیس الاصل که سابقه تحصیل در حوزه بهداشت و پزشکی در انگلستان را در کارنامه خود دارد آموزش این دوره ها را از سال یاد شده در موسسه بنیان گذاشته و تا کنون ادامه داده است.

one of the important point of this test is being special in the field of their profession ,it means that the test organized for medicine will differ with the one for nursing so trainers should have medical knowledge in addition to English one , and even they should be able to teach in both aspects simultaneously , our training center has a teacher who has history of studying and working in the field of maxillo-facial surgery with experiencing in advanced countries health system as student as well as practitioner.

سیستم آزمون OET همانند آنچه در آزمون زبان انگلیسی IELTS وجود دارد در چهار مهارت شنیدن (listening) ، خواندن (reading) ، نوشتن (writing) و صحبت کردن (speaking) ارائه می شود.

OET test performance, similar to what is done for IELTS contains four books of LISTENING _ READING _WRITING _SPEAKING

ارزشیابی هرمهارت بر مبنای نمراتA,B,C,D,E انجام می گیرد و نمره ی دریافتی در هر مهارت برای دوسال معتبر است. براساس اطلاعات موجود در اغلب مراکز دانشگاهی و حرفه ای استرالیا، نمره B، حداقل نمره ی ارزیابی OET برای گروه پزشکی و پیراپزشکی به ازای هر مهارت است . همچنین مراکزی در برخی مناطق کشوراسترالیا وجو د دارند که برای بعضی رشته های گروه پزشکی نمره C را نیزمی پذیرند

evaluation of each skill will be done based on A,B,C,D marks, scored marks by each candidate will be valid for two years, most of academic and professional centers in Australia accept minimum score of B but few centers also can work with 'C' as well


آدرس مطب : 1
تلفن : 4032875 - 0913
صفحه اصلیویژگی های آزموندوره های آموزشی حضوریدوره های آموزشی آنلاینبسته های خودآموزآزمون آزمایشیگواهی نامه های دریافتیمقالات و قلم مدیرخدمات آموزشی ماcontact us تماس با ما