خدمات آموزشی ما

Image result for ‫اطلاعیه‬‎

آزمون آزمایشی oet برای اولین بار در طی سه روز متولی به همراه پذیرایی و گواهی و کارنامه پایان دوره به زودی در هتل عباسی اصفهان برگزار میشود (منتظر زمان و تاریخ باشید) (جهت حضور در این آزمون میتوانید با شمارههای موجود در صفحهٔ تماس با ما،تماس بگیرید و ضمنا به ۳ نفر که نمره بهتری کسب کنند جوائز نفیسی به همراه گواهی معتبر از طرف مرکز اهدا میشود)

OET world class Training under OET supervision & any document registration

Organizing Online OET and direct classes of OET followed by training travel tour

ارزیابی مدارک تحصیلیEvaluation of all medical certificates by use of EPIC system

آزمون آزمایشی و تعیین سطح OET Placement Test , OET Sample Test

بسته های آموزشی و خودآموز OET Learning books and packages- آخرین مقاله منتشر شده در زمینه نحوه تدریس OET توسط دکتر نصر(ادامه مطلب)

Latest articles published by Dr.S.Nasr carring topics about OET method of teaching

ثبت نام آزمونOET (به همراه تور مسافرتی امارات متحده عربی)Applying for OET test

کلیدها:

آزمون OET آزمون OET آزمون OET آزمون OET آزمون OET

OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران

OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران

زبان OET زبان OET زبان OET زبان OET زبان OET

OET Iran OET Iran OET Iran OET Iran OET Iran

OET IranOET IranOET IranOET Iran OET IranOET Iran

OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران OET در ایران

OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران OET ایران

دوره های OET در ایران دوره های OET در ایران دوره های OET در ایران

کلاس های آمادگی OET در ایران کلاس های آمادگی OET در ایران

کلاس های آمادگی OET در تهران کلاس های آمادگی OET در تهران


صفحه اصلیویژگی های آزموندوره های آموزشی حضوریدوره های آموزشی آنلاینبسته های خودآموزتورهای فشرده آموزشیآزمون آزمایشیارزیابی مدارک تحصیلیگواهی نامه های دریافتیمقالات و قلم مدیرخدمات آموزشی ماتماس با ما